Logo Staples

Ympäristöystävällisyydestä etua yritystoimintaan

Share via:
  • Staples_article

Ympäristöystävällisyydessä ei ole enää kyse pelkästään mieltymyksistä tai hyvästä suhdetoiminnasta. Julkisen mielipiteen ja lainsäädännöllisten muutosten vuoksi siitä on hyvää vauhtia tulossa yritysten elinehto. Näin yrityksesi voi hyötyä kestävän kehityksen mukaisesta toiminnasta:

1. Parempi brändi-imago ja kilpailuasema
Kuluttajat ostavat yrityksen tuotteita 58 % todennäköisemmin, jos he tietävät organisaation välittävän yhteiskunnallisesta ja ympäristövaikutuksestaan. Näin todetaan 30 maassa toimivan konsultointikumppanimme Natural Marketing Instituten kuluttajatutkimuksessa. Tutkimuksen mukaan kuluttajat ovat myös halukkaita maksamaan ympäristöystävällisistä tuotteista ja palveluista 20 % enemmän. 

2. Parempi tuottavuus ja kustannussäästöt
Monet yritykset ovat havainneet toimintansa tehostuneen kestävämpien liiketoimintakäytäntöjen myötä. Tämä on tietysti loogista, kun otetaan huomioon, että resurssien järkevämpi ja säästeliäämpi käyttö optimoi toiminnan ja pienentää kustannuksia.

3. Enemmän taloudellista hyötyä ja sijoitusmahdollisuuksia
Talous- ja sijoitusanalyytikoiden mukaan energiatehokkuutta ja ympäristövaikutusten pienentämistä painottavat kestävyyssuunnitelmat ovat tärkeä kriteeri yrityksiä arvioitaessa. Kuutta toimialaa tarkastelevassa Goldman Sachsin tutkimuksessa havaittiin, että ympäristöasioiden, yritysvastuun ja hallinnoinnin alalla johtavina toimijoina pidettyjen yritysten osake menestyi keskitasoa paremmin. Toisessa, CFO Researchin tekemässä tutkimuksessa haastateltiin 175:tä merkittävää rahoitusjohtajaa, joista yli puolet oli sitä mieltä, että kestävyyshankkeet kasvattavat heidän yrityksensä liikevaihtoa.

4. Tulevaan lainsäädäntöön ja kustannuksiin varautuminen
Ernst and Youngin raportissa The Top 10 Business Risks for Business korostetaan, miten tärkeää yritysten on varautua ympäristösäädösten kiristymiseen ja energiakustannusten nousuun. Arvioiden mukaan jo vuoteen 2020 mennessä yritysten edellytetään vähentävän hiilipäästöjään 25 prosentilla, ja vuoteen 2050 mennessä luvun odotetaan nousevan 50–80 prosenttiin. Tämä vaikuttaa sekä energian saatavuuteen että energiakustannuksiin, joiden arvioidaan kaksinkertaistuvan seuraavien 10 vuoden kuluessa.

5. Tehokas rekrytointi ja hyvien työntekijöiden säilyttäminen
Yhä useammat ihmiset haluavat työskennellä vastuullisissa yrityksissä. Kansainvälisen henkilöstöpalveluyrityksen Adeccon mukaan 52 % työssä käyvistä aikuisista toivoisi työnantajansa toimivan ympäristötietoisemmin. Kestävistä käytännöistä on tullut yritysten imagon ja niiden työntekijöiden etiikan kannalta tärkeä tekijä. American Management Associationin kansainvälisen yritysetiikkatutkimuksen mukaan yritys- ja yhteiskuntavastuuohjelman toteuttaminen on yksi viidestä sisäisestä käytännöstä, joiden avulla varmistetaan yrityskulttuurin eettisyys.

6. Terveellisempi työympäristö 
Kestävää kehitystä tukevien tuotteiden valitseminen on hyväksi sekä planeetalle että ihmisille. Kasvipohjaiset ja täysin biohajoavat puhdistusaineet eivät esimerkiksi sisällä vaarallisia keinotekoisia kemikaaleja. Siksi ne ovat huomattavasti vähemmän haitallisia terveydelle, ja työntekijät pysyvät terveempinä ja tyytyväisempinä.  

Share via:

Lue myös

Ota yhteyttä
close

Tarvitsetko henkilökohtaista palvelua?

Voit soittaa Staplesin asiakaspalveluun numeroon:

010 681 681

Voit myös täyttää alla olevan lomakkeen, niin asiakaspalvelijamme ottaa sinuun pian yhteyttä.

Get help FI

Form