Logo Staples

Meluhaitat työpaikalla

Share via:
Tesa

Kovat äänet ja melu ovat yleinen ongelma useiden yritysten isoissa toimistoissa. Erityisen ongelmallisia ne ovat pienissä ja keskisuurissa yrityksissä, joissa äänekkäille töille ei useinkaan ole mahdollista varata erillisiä tiloja.

Melua ja siitä aiheutuvia haittoja koskevasta ongelmasta on käyty keskusteluja useilla eri tahoilla. Marraskuussa 2015 Saksan valtiollinen työturvallisuus- ja työterveyslaitos kutsui koolle asiantuntijoita keskustelemaan aiheesta. Asiantuntijat tulivat siihen tulokseen, että meluhaitat johtavat työpaikalla työntekijöiden tehokkuuden heikkenemiseen ja merkitsevät näin mahdollista virhelähdettä. Sen lisäksi todettiin, että kovalla ympäröivällä melulla on negatiivinen vaikutus työntekijöiden terveyteen ja tyytyväisyyteen.

Saksalainen Spiegel Online -lehti julkaisi huhtikuussa 2014 Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt -yliopiston professorin Prof. Dr. Jürgen Hellbrückin haastattelun. Jürgen Hellbrück on psykologi, meluhaittojen tutkija ja työ-, terveys- ja ympäristöpsykologian professori. Hän sitä mieltä, että melu on terveydelle haitallista 80 desibelin voimakkuudesta alkaen. 50 kilometrin tuntinopeudella ajava auto tuottaa 78 desibeliä. Tämä vastaa voimakasta repäisyääntä, joka kuuluu vedettäessä tavallista pakkausteippiä rullalta. Näin ollen voidaan todeta, että kumpikin melunlähde on haitallista terveydelle ja äänekkäästi rullautuva pakkausteippi on vakavasti otettava ongelma. Tämä koskee erityisesti yrityksiä, joissa kovaäänisten töiden suorittamiseen ei ole juurikaan erillisiä tiloja. Pienet ja keskisuuret yritykset voivat välttää ongelman ja työntekijöiden terveyden vaarantamisen lisätiloja järjestämättä käyttämällä hiljaisesti rullautuvaa tesa®-pakkausteippiä.

Prof. Dr. Jürgen Hellbrückin haastattelusta selviää lisäksi, että paineen alla työskentelevät ja stressaantuneet henkilöt ovat alttiimpia kovan melun negatiivisille vaikutuksille. Pienissä ja keskisuurissa yrityksissä yrityksen menestyminen on usein vain muutaman henkilön vastuulla, mikä lisää heihin kohdistuvaa painetta. Sen vuoksi työntekijöitä tulisi erityisesti suojella melusaasteelta, jotta heidän suorituskykynsä ei vaarantuisi. Hiljaisella äänellä rullautuvalla pakkausteipillä voidaan vaikuttaa työpaikan melutason pienentämiseen.

Myös esimerkiksi Saksan laki velvoittaa työnantajan huolehtimaan työntekijöittensä työsuojelusta. Saksan työsuojelulain pykälissä 3 ja 4 selitetään työnantajan velvollisuudet. Niissä todetaan, että työnantajan on huolehdittava työntekijöittensä työsuojelussa vaadittavista toimenpiteistä. Kuten edellä on mainittu, kovat äänet ovat tietyssä määrin terveydelle haitallisia, minkä vuoksi työnantaja on velvollinen suojaamaan työntekijöitään niitä vastaan. 

tesapack®-pakkausteipit tukevat meluttoman työympäristön luomista
Tuotantoteollisuuden yrityksenä tesa® ei ole kiinnostunut ainoastaan omien työntekijöittensä työsuojelusta. Sen hiljaisesti rullautuvat pakkausteipit voivat myötävaikuttaa myös muiden yritysten työntekijöiden terveyteen. Äänekkäästi rullautuvista pakkausteipistä aiheutuvat meluhaitat koskevat kaikkia yrityksiä pienistä asiakirjoja asiakkailleen palauttavista asianajotoimistoista aina suuriin verkkokauppaa harjoittaviin yrityksiin saakka.
Pakkausteippi ei välttämättä tule ensimmäisenä mieleen arvioitaessa haitallisia melulähteitä toimiston viihtyvyyden lisäämiseksi.

A long time ago tesa® already investigated the issue of noise pollution at work caused by packaging tape and therefore changed 85% of its assortment to low noise tapes. For every purpose tesa® has the right low noise packaging solution. For really heavy packages up to 30kg tesa® offers the tesapack Ultra Strong which combines protection of the good within the carton with an adequate protection of the user and his/her fellow human beings. For a little lighter packaging (up to 15kg) there is also a low noise solution from tesa®. The tesa® Crystal Clear packaging tape links serval extraordinary characteristics. It is a low noise tape which is solvent free, age resistant and transparent. The transparency is an important characteristic for packages and boxes with a design print. 

Moreover, tesa® offers also sustainable packaging tape – tesa® eco&strong. They combine the two important characteristics. On the one hand these tapes are particularly environmental friendly as they are made of recycled PP film and on the other hand they do not pollute noise during the usage which does not harm the user or other people around him/her. 

Please contact us!
Would you like to profit from the innovative adhesive solutions of tesa® and provide your company with better security? In cooperation with Staples we would like to discuss with you and give advice on which system solution is the best for you!

Share via:

Lue myös

Ota yhteyttä
close

Tarvitsetko henkilökohtaista palvelua?

Voit soittaa Staplesin asiakaspalveluun numeroon:

010 681 681

Voit myös täyttää alla olevan lomakkeen, niin asiakaspalvelijamme ottaa sinuun pian yhteyttä.

Get help FI

Form