Logo Staples

Ovatko työntekijäsi työkunnossa?

Share via:
  • Fellowes - work better

Yli puolet (56 %) eurooppalaisista työntekijöistä menee nykyisin töihin työkykyyn negatiivisesti vaikuttavista työhön liittyvistä terveysongelmista huolimatta. Lähes kolmasosa (29 %) työntekijöistä myöntää harkinneensa jopa työpaikan vaihtoa työympäristön aiheuttamien terveyshaittojen takia.

Paikalla muttei läsnä
Vilpittömästä aikomuksestaan huolimatta sairaana töihin saapuvat työntekijät lisäävät ”läsnäolottomuutta” koko Euroopassa. Kun työntekijä on paikalla, mutta ei pysty suorittamaan tehtäviään asianmukaisesti, hänen tuottavuutensa ei ole ennallaan. Työntekijän jatkaessa työssäkäyntiä vajaakuntoisena sairasloman ottamisen sijaan sairauden vaikutus usein pitenee, mikä vaikuttaa edelleen haitallisesti työn laatuun ja määrään sekä sitä kautta yrityksen tulokseen.

Fellowesin tekemän tutkimuksen mukaan eurooppalaisista työntekijöistä 33 % kärsii säännöllisesti selkäkivuista ja 31 % niskakivuista, jotka johtuvat suoraan työstä. Lisäksi jopa yksi viidestä työntekijästä mainitsi paino-ongelmat ja yksi kymmenestä verenpaineen kohoamisen huonon työhyvinvoinnin vuoksi.

Näiden terveyskysymysten syiden analysoinnissa selviää, että yrityksissä ei olla tietoisia hyvistä työkäytännöistä. Tärkeimpiä työntekijöiden myöntämiä huonoja tapoja työpaikalla ovat huono istuma-asento työpisteellä (49 %), liian vähäinen veden juominen päivän aikana (41 %) ja istuminen liian kauan ilman taukoa (41 %).

Johdon taholta edellytetään mieluummin ennaltaehkäisyyn kuin jälkikäteen parantamiseen perustuvaa lähestymistapaa.

Läsnäolottomuus on kasvava huolenaihe yritysjohtajille. Tutkimuksessa ylemmän tason johtajat määrittelivät ensisijaisiksi tavoitteiksi parantuneen työmoraalin (48 %) ja tuottavuuden (45 %) sekä terveellisemmän työpaikan luomisen (38 %), mutta työntekijöistä vain 47 % on tietoinen siitä, että heidän työnantajillaan on tarjolla terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä aloitteita näiden aiheiden hoitamista varten. Lisäksi lähes puolet (43 %) eurooppalaisista työntekijöistä ei usko työnantajien pitävän tarpeeksi huolta heidän yleisestä hyvinvoinnistaan.

Tämän kasvavan ongelman ratkaiseminen edellyttää, että työnantajat ryhtyvät soveltamaan epäterveellisiin työtapoihin pidemmän aikavälin ennaltaehkäisevää lähestymistapaa erilaisten pikakorjausten sijaan. Työntekijöistä 54 % sanoi, että he jatkaisivat työssään pidempään, jos heidän hyvinvointinsa eteen tehtäisiin enemmän, ja 58 % sanoi, että heidän työnsä olisi laadultaan parempaa. Näiden tulosten perusteella tuottavuusongelman ratkaisu on selvä. Työpöydän äärellä työskentelevän henkilöstön työnantajilla on voimakas kannustin käsitellä työpisteisiin liittyvien terveysongelmien syitä ja saada aikaan tyytyväisempiä, sitoutuneempia ja tuottavampia työntekijöitä.

Eurooppalaiset yritykset menettävät vuodessa1 huikeat 73 miljardia euroa poissaolojen takia, joten työnantajat eivät yksinkertaisesti voi jättää huomiotta nykyisen läsnäolottomuusongelman pahentumista. Iloiset ja terveet työntekijät työskentelevät paremmin ja saavat aikaan enemmän, millä on selkeä vaikutus yrityksen tulokseen. 

Koko Euroopan alueella ylemmän tason johtajista 74 % uskoo, että terveydenhuoltoon ja hyvinvointiin liittyvien aloitteiden tarjoaminen houkuttelee parempaa työvoimaa.

Yhdistä työtila hyvinvointiin Fellowes 4 Zone Approach® -työkalulla kaikissa työpöytäympäristöissä.

Työpisteiden ergonomiaan erikoistunut Fellowes on kehittänyt terveellisempää työskentelyä edistävän 4 Zone Approach® -ratkaisun työpöytien äärellä työskenteleville.Kyseessä on ihanteellinen opas, jolla varmistetaan työntekijöiden hyvän ryhdin säilyminen toimistopöydän äärellä työskenneltäessä, ja se on myös erinomainen johdanto Fellowesin ”päästä varpaisiin” -ratkaisujen etuihin.

Asiantuntevasti suunnitellut Fellowesin ergonomiset ratkaisut auttavat estämään työpisteeseen liittyvien kipujen ja vammojen syntymisen. Ratkaisuihin kuuluvat FIRA2 hyväksymät antibakteerisella Microban®-suojauksella varustetut tuet näyttöihin ja kannettaviin tietokoneisiin, selkätuet, jalkatuet ja rannetuet.

LAKI SANOO NIIN:Työnantajat ovat lain mukaan3 velvollisia suorittamaan työasemien riskiarviointeja ja varmistamaan, että työntekijät työskentelevät turvallisesti ja mukavasti sijainnista riippumatta.

Fellowes 2017: n tilaaman Loudhouse Researchin (mukaan lukien 1. Fellowes 2016: n tilaama Loudhouse Research)
2. FIRA International on itsenäinen ergonominen konsultointi. Tämän logon tuotteet on akkreditoitu EU: n terveys- ja turvallisuuslakiin: BS EN ISO9241 / 1995 / osa 5; EY 90/270 ETY ja muutetaan vuonna 2002.
3. EY-direktiivi 90/270 / ETY

Share via:

Lue myös

Ota yhteyttä
close

Tarvitsetko henkilökohtaista palvelua?

Voit soittaa Staplesin asiakaspalveluun numeroon:

010 681 681

Voit myös täyttää alla olevan lomakkeen, niin asiakaspalvelijamme ottaa sinuun pian yhteyttä.

Get help FI

Form