Logo Staples

3M - Tavoitteena jokaisen elämän parantaminen

Share via:
3m

Maailman väestönkasvu asettaa puitteet sille, miten suhtaudumme liiketoimintaamme ja maailmaamme kestävän kehityksen näkökulmasta. Kun lähtökohtanamme on teknologia ja tavoitteenamme parantaa jokaisen elämää, voimme lähestyä maailmanlaajuisia haasteita kokonaisvaltaisesti.

Voimme voittaa haasteet innovaatioilla, tekemällä yhteistyötä ja kannustamalla jokaista toteuttamaan intohimonsa ja hyödyntämään luovuuttaan. Yritysten rooli on merkittävä, mutta todellinen voima piilee kumppanuudessa. Meille 3M:llä tämä yhteys ja yhteistyö on kaiken toiminnan A ja O. Vuodesta 1902 lähtien lähestymistapamme on auttanut meitä ratkaisemaan asiakkaidemme haastavimmatkin ongelmat, ja viime aikoina se on ollut yhä tärkeämmässä asemassa ihmiskunnan suurimpiin lukeutuvien ongelmien selvittämisessä.

Maailmanlaajuisten haasteiden voittaminen

Väestön kasvaessa meidän on vastattava lukuisiin haasteisiin, jotka liittyvät esimerkiksi energian saatavuuteen ja turvallisuuteen, raaka-ainepulaan, ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen, koulutukseen ja kehitykseen. Niin voimme taata terveellisen ja onnellisen elämän ihmisille kautta maailman. Kestävän kehityksen strategiamme keskittyykin niiden maailmanlaajuisten haasteiden voittamiseen, jotka ovat esteenä tavoitteemme – jokaisen elämän parantamisen – saavuttamisessa.

Raaka-aineet

minimum design of 2 pinetrees

Maailman väestö elää yhä pidempään. Se asettaa paineita rajallisille luonnonvaroille, joten meidän on suosittava uusiutuvia tuotteita ja opittava näkemään jäte ravintoaineena. Näin yritykset voivat paitsi auttaa maapalloa myös saada kilpailuetua markkinoilla. 3M on tehnyt työtä raaka-aineisiin liittyvien haasteiden parissa jo vuosikymmenien ajan. Sen ansiosta toimintamme noudattaa kestävän kehityksen periaatteita entistä paremmin ja voimme auttaa asiakkaitamme pääsemään samaan. Onpa kyse sitten jätteen määrää vähentävistä ja nälän aiheuttamia sairauksia ehkäisevistä elintarviketuotteista tai paikallisiin, uusiutuviin tai jätettä hyödyntäviin raaka-aineisiin perustuvista puhdistustuotteista, olemme sitoutuneet kunnioittamaan maapallon luonnonvaroja.

Vesi

minimalist design of a raindrop

Vesi on luonnonvaroista elämälle ja ekosysteemeille tärkein, ja siksi sen kulutusta tulee vaalia ja hallita vastuullisesti. Vedenkulutuksen vähentäminen ja veden laadun parantaminen ovat avainasemassa ympäristötyömme kehittämisessä. Veden saatavuus on turvattava nykyisille ja tuleville sukupolville ja palvelemillemme yhteisöille, ja veden laadun on vastattava paikallisia vaatimuksia. 3M pyrkii jatkossakin ymmärtämään, hallitsemaan ja kehittämään toiminnan vesijalanjälkeä ja tarjoamaan asiakkaille innovatiivisia ratkaisuja, muun muassa edistyksellisiä vedensuodatusjärjestelmiä ja maanalaisten putkien pinnoitusmenetelmiä.

Energia ja ilmasto

minimalist design of a plant with a plug

Energiansaannin vakaus vaikuttaa kaikkiin yrityksiin ja yhteisöihin. Energiantuotannon ja päästöjen nykytila edellyttää järjestelmällistä muutosta, ja olemme osaltamme edistämässä sitä. 3M on jo pitkään ollut energiansäästön, uusiutuvan energiantuotannon ja hiilidioksidipäästöjen vähentämisen haasteiden ja mahdollisuuksien selvittämisen proaktiivinen johtaja. Toimintaperiaatteemme on, että varhainen reagointi on näiden haasteiden johtajuuden edellytys, ja ohjelmamme ja tuloksemme puhuvat puolestaan. Pollution Prevention Pays  ohjelmamme on 40-vuotisen historiansa aikana ehkäissyt ilman, veden ja jätteistä aiheutuvaa saastumista yli 2 miljoonan tonnin edestä, ja tuotteemme auttavat asiakkaitamme toimimaan samoin. Haluamme mullistaa maailman energiantuotannon ja -käytön, aina sähkölaitteista palvelinkeskuksiin, ajoneuvojen keventämiseen, tehokkaaseen rakentamiseen, aurinkokalvoihin ja sähköverkon siirtokapasiteettiin.

Terveys, turvallisuus, koulutus ja kehitys

minimalist design of a book
minimalist design of 2 spread hands with a first-aid cross above it

3M on jo pitkään ollut ympäristöjohtamisen edelläkävijä. Osaamisemme tukee meitä myös sosiaalisen kestävyyden haasteissa, joiden merkitys korostuu toiminnassamme entisestään. Maailmanlaajuiset terveys- ja turvallisuuskysymykset ovat päivänpolttava aihe. Hallitukset, yritykset ja kuluttajat kautta maailman painottavat työpaikkojen, terveydenhuollon ja elintarviketurvallisuuden ratkaisujen terveellisyyttä ja turvallisuutta. Ruokamyrkytykset ja vedestä johtuvat sairaudet johtavat vuosittain 3 miljoonaan kuolemantapaukseen, ja matalan ja keskitason tulotason maissa noin yksi kahdestakymmenestä potilaasta sairastuu sairaalahoidossa infektiotautiin. Hengityssuojaimet, suodatusjärjestelmät, elintarviketurvallisuusjärjestelmät ja lääkinnälliset laitteet ovat esimerkkejä siitä, miten parannamme ihmisten elämää tieteen avulla.

Jalanjäljen jakaminen – toiminnan ylittävät tavoitteet

Olemme asettaneet itsellemme maailmanlaajuisia ympäristötavoitteita vuodesta 1990, ja ne ovat auttaneet meitä pienentämään ekologista jalanjälkeämme merkittävästi ja tehneet meistä ympäristötyön edelläkävijöitä. Vuoden 2025 kestävän kehityksen tavoitteemme keskittyvät liiketoiminnan sijaan ennen kaikkea tavoitteidemme tukemiseen ja asiakkaidemme ja yhteisöjen tarpeisiin. Maailmanlaajuisten haasteiden näkökulmasta niitä ovat muun muassa kestävän kehityksen mukaiset materiaalit, energiatehokkuus, koko yhteisön huomioivat vedenhallintaratkaisut ja asiakkaan kasvihuonekaasupäästöjä vähentävät tuotteet. Lisäksi tavoitteenamme on monimuotoinen työvoima ja henkilöstön työ- ja potilasturvallisuuskouluttaminen terveydenhuollossa ja teollisuudessa.

Tavoitteena jokaisen elämän parantaminen

Kaikki tämä on osa sitoumustamme suojella maapalloa ja kasvattaa liiketoimintaamme. Tulevaisuudessa periaatteemme jokaisen elämän parantamisesta vain lisää painoarvoaan, aivan kuten yhteistyökin – yhdessä asiakkaiden, kumppanien ja yhteisöjen kanssa.

Inge G. Thulin

Hallituksen puheenjohtaja, toimitus- ja pääjohtaja, 3M

Sustainability Infographic 3M
Share via:

Lue myös

Ota yhteyttä
close

Tarvitsetko henkilökohtaista palvelua?

Voit soittaa Staplesin asiakaspalveluun numeroon:

010 681 681

Voit myös täyttää alla olevan lomakkeen, niin asiakaspalvelijamme ottaa sinuun pian yhteyttä.

Get help FI

Form