Logo Staples

Miksi investoimme 50 miljoonaa puntaa Ison-Britannian jakelun tulevaisuuteen

Share via:

Kun kyse on kestävää kehitystä edistävistä innovaatioista, tavoitteenamme ei ole pelkästään auttaa asiakkaitamme ympäristöasioissa vaan kehittää myös omia toimintatapojamme jatkuvasti ympäristövaikutustemme pienentämiseksi. Olemme sen vuoksi investoineet 50 miljoonaa puntaa Ison-Britannian uuteen "supervarastoon", jota johtava insinöörimme Steve Smith luonnehtii älykkääksi ratkaisuksi.

Super smart warehouse written in white text on a green background with logo's

Corbyn uudessa jakelukeskuksessa on tehty merkittäviä edistysaskelia: aurinkokennoseinä veden lämmitystä varten, sähköä säästävät älykkäät valaistusjärjestelmät sekä sadeveden talteenotto wc-istuimien ja urinaalien huuhtelua varten.

Viimeisten kahden vuoden aikana olemme etsineet nykyaikaisia toimitiloja, joiden kapasiteetti ja mahdollisuudet tukevat kasvuamme Isossa-Britanniassa ja jotka on rakennettu kestävistä materiaaleista tiukkojen ympäristöperiaatteiden mukaisesti. Samalla olemme tarkistaneet nykyisiä järjestelmiämme ja investoineet upouuteen teknologiaan tulevaisuuden työympäristön luomiseksi.

Huolellisen suunnittelun ja oikeiden laiteinvestointien ansiosta pystymme toteuttamaan Mitchell Roadin toimipaikassa lupauksemme siitä, ettei toimintamme synnytä kaatopaikkajätettä. Kaikki pakkaukset (kartonki, muovi, paperi ja metalli) kierrätetään, ja kierrätyskelvoton materiaali poltetaan energiaksi.

Pakkaukset muotoillaan tilausten mukaan. Näin laatikoissa ei tarvitse kuljettaa tyhjää ilmaa, vaan voimme säästää kuljetus- ja pakkauskuluissa ja vähentää jätteen määrää. Pienet tilaukset lähetetään kirjekuorissa, suurille tilauksille etsitään tarkoituksenmukaisin toimitus- ja pakkaustapa.

Kaikki toimii järjestelmälähtöisesti virheettömyysperiaatteella. Virheet minimoidaan seurantalokien ja punnituspisteiden avulla, ja näin voidaan vähentää uusintatilauksia ja tuotepalautuksia sekä parantaa asiakastyytyväisyyttä.

Tehokkuus ja hyvinvointi ovat uuden toimintamme kaksi kulmakiveä. Aiemmat varastomme olivat varsin pimeitä ja kuluneita, eivätkä ne enää istuneet yhtiön visioon asiakkaille tarjottavista nopeista toimituksista ja laajoista tuotevalikoimista sekä liiketoiminnan sujuvuudesta. Ne eivät liioin vastanneet henkilöstömme tarpeisiin. Mitchell Roadin varaston ansiosta voimme järkevöittää ja tehostaa toimintaa sekä tehdä siitä ympäristöystävällisempää. Samalla voimme tarjota henkilöstölle nykyaikaiset ja ergonomiset työtilat.

Meillä on henkilöstöruokala, jossa tarjotaan lämpimiä aterioita aamuseitsemästä iltakuuteen, taukotiloja, biljardipöytä, televisio, hiljainen alue ja paljon luonnonvaloa. Myös etnisistä erityistarpeista on huolehdittu.

Staplesin kestävän kehityksen painopisteenä on aina ollut nimenomaan kehittäminen. On tärkeää tarjota asiakkaille ympäristöystävällisiä tuotteita, säästää hiilidioksidipäästöissä ja pienentää pakkausjätteen määrää, mutta me haluamme myös tarjota sidosryhmillemme taloudellisia ja sosiaalisia hyötyjä.

Näin voimme turvata varastotoimintamme tulevaisuuden, investoida henkilöstöömme ja valita tehokkaimmat järjestelmät, jotka palvelevat käytössä pitkään. Kyse on paljosta muustakin kuin valoisan ja ilmavan rakennuksen löytämisestä.

Ison-Britannian jakelutoiminnoissa haasteena oli löytää toimipaikka, johon voisimme yhdistää nykyiset Birminghamissa ja Corbyssa sijaitsevat kolme varastoamme ja jossa voisimme kasvaa sekä täyttää yritysvastuutavoitteemme.

Haasteeksi osoittautui myös järjestelmien yhtenäistäminen. Olemme nyt ensimmäistä kertaa yhdistämässä liiketoimintamme kaksi puoliskoa: Staplesin (kuluttajille suuntautuvan liiketoiminnan) ja Staples Advantagen (yrityksille suuntautuvan liiketoiminnan).

Laadimme eri puolilta Eurooppaa kootun asiantuntijatiimin tuella suunnitelman, jossa tarkasteltiin uuden toimipaikan tarpeita kuormalavojen määrästä tuotelinjojen tilantarpeeseen. Näiden tekijöiden pohjalta lähdimme etsimään sopivaa toimipaikkaa, ja varsin pian meille selvisi, että tarvitsimme valmiin, sisäänmuuttokunnossa olevan rakennuksen.

Tilat oli lisäksi saatava sovitettua tarpeisiimme, mikä ei ollut ihan helppo tehtävä. Aiemman kaatopaikan ja romuttamon tontille rakennettu Mitchell Road oli lupaava kohde. Sen sijainti oli oivallinen niin Birminghamin kuin Corbyn henkilöstön kannalta, siitä oli hyvät kulkuyhteydet ja ympäristöasioissakin faktat puhuivat sen puolesta.

Kaiken saaminen toimimaan oli kuitenkin haastavaa. Alkuvaiheessa aikaa kului pääasiassa varustelutason arviointiin lastauslaitureista ja -silloista sukkulateknologiaan ja työasemiin. Niin liukuhihnojen teknisiä tietoja kuin automaatioratkaisujakin tarkasteltiin pitkäikäisyyden näkökulmasta – pohdimme käyttöikää ja korjausten taloudellisuutta. Keskeisiä tekijöitä olivat kestävyys sekä eri järjestelmiä koskevan etenemissuunnitelman laatiminen, jotta pysyisimme ajan tasalla huolto-, päivitys- ja vaihtotarpeista.

Olemme joutuneet tarkastelemaan valikoimaamme ja sitä, miten voimme täyttää asiakkaiden tilaukset mahdollisimman täydellisesti ja nopeasti. Pyysimme viittä eri toimittajaa arvioimaan toimintaansa, sen hyviä ja huonoja puolia ja tuotteidensa keskeisiä ominaisuuksia.

Varmistimme, että yhteistyökumppaneillamme on samanlaiset arvot. Kartoittaessamme varaston tarpeita emme vain asentaneet kokonaisedullisinta tai houkuttelevinta liukuhihnaa vaan tutkimme sen tehokkuutta, käyttökokemuksia sekä tulevia kehittämis- ja päivittämismahdollisuuksia, pohdimme kapasiteettikysymyksiä ja kasvutavoitteitamme sekä sitä, miten voisimme laajentaa ja lisätä automaatiota nykyisten toimintojen häiriintymättä.

Siirsimme Birminghamin toiminnot uusiin tiloihin lokakuussa osana ensimmäistä vaihetta, ja viime kuukausina olemme keskittyneet ratkomaan alkuvaiheen ongelmia, joita tämän mittakaavan hankkeessa tulee väistämättä eteen. Pääpaino on ollut asiakkaissa ja toimintakatkosten minimoinnissa.

Olemme vuoden alusta lähtien seuranneet entistä tiiviimmin liiketoiminnan suorituskykymittareita, kuten keräilynopeutta ja työskentelytapoja. Valmistaudumme parhaillaan toiseen vaiheeseen eli Corbyn aiemman toimipaikan toimintojen siirtämiseen uuteen rakennukseen.

Käytössä on tällä hetkellä kaksi kolmasosaa varaston tiloista, ja loputkin aiotaan ottaa käyttöön vuosina 2017–18. Pohdimme kumppaniemme kanssa, miten voisimme kehittää nykyisiä toimintoja. Parantamisen varaa on aina, olipa kyse ympäristövaikutusten pienentämisestä tai henkilöstön työympäristön parantamisesta.

Prioriteettejamme ovat alan uusimpien tuulien seuraaminen, uusien ajattelutapojen ja innovatiivisten käytäntöjen tutkiminen, toimipaikkavierailut ja toisilta oppiminen. Ensimmäisestä vaiheesta olemme oppineet erityisesti sen, että on todella tärkeää käyttää alkuvaiheeseen mahdollisimman paljon aikaa, tehdä kotiläksyt kunnolla ja huolehtia siitä, että jokaisella yksityiskohdalla on oma paikkansa kokonaisuudessa.

Tällä kertaa olemme joutuneet sovittamaan tarpeemme valmiiseen rakennukseen, mutta jos olisimme lähteneet tyhjältä pöydältä, tilanne olisi ollut aivan toinen. Jos olisimme rakennuttaneet kokonaan uudet toimitilat, olisimme hakeneet vielä vihreämpää teknologiaa, kuten uusiutuvan energian ratkaisuja (tuuliturbiinit tai tarpeeksi aurinkokennoja koko rakennuksen energiantuotantoon), ja kenties myyneet yli jäävää sähköä valtakunnalliseen verkkoon tai paikallisyhteisöjen tarpeisiin.

Kestävän kehityksen alalla haluamme olla edelläkävijöitä, joten meillä on kunnianhimoiset vuotuiset tavoitteet kierrätyksen lisäämiseksi sekä jätteiden määrän, hiilipäästöjen ja sähkönkulutuksen pienentämiseksi erilaisten kampanjoiden avulla. Sen vuoksi olemme tuoneet markkinoille yli 12 000 tuotetta ympäristötietoisille asiakkaille ja siksi pyrimme aina toimimaan itsekin niin kuin opetamme.

Lue myös

Ota yhteyttä
close

Tarvitsetko henkilökohtaista palvelua?

Voit soittaa Staplesin asiakaspalveluun numeroon:

010 681 681

Voit myös täyttää alla olevan lomakkeen, niin asiakaspalvelijamme ottaa sinuun pian yhteyttä.

Get help FI

Form