Logo Staples

Aiheutuuko työntekijöillesi riskejä värikasetin valinnasta?

Share via:
  • Samsung

Miten hengitettävää työpaikan ilma on henkilöstöllesi?

Ilmansaasteiden määrä on nousussa kaikkialla maailmassa, joten työntekijöiden ei todellakaan pitäisi joutua miettimään oman työympäristönsä ilman vaarallisuutta. Asiantuntijoiden mukaan voimme kuitenkin tietämättämme saastuttaa työpaikkojen ilmaa toimistoteknologiaan liittyvillä päästöillä. Niiden myötä ilmaan ja keuhkoihin tulee karsinogeenejä, jotka voivat aiheuttaa syöpää työntekijöissä tai heidän vielä syntymättömissä lapsissaan.

Vastuulliset yrittäjät ovat ymmärtäneet, että nyt on aika toimia. He ovat tulleet johtopäätökseen, että toimiston mahdollisiin päästöihin on puututtava ja kaikkea toimistoteknologiaa on syytä tutkia tarkemmin. Monien mielestä paras tapa vähentää päästöjä on panostaa tulostimiin, sillä vääränlaisten värikasettien käyttämien voi merkitä suuriakin terveysriskejä.

Mitä tutkijat sanovat?
Avinashilingam Institute for Home Science & Higher Education for Women julkisti aiemmin tänä vuonna raportin, jonka mukaan “nyt tarvitaan puhtaita teknologioita, jotta voidaan vähentää hiukkasten ja haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) päästöjä.” Raportissa todetaan, että tulostinten väriaineet voivat “aiheuttaa genotoksisuutta” ja muita terveysongelmia.

Vuonna 2015 PEC University of Technology Chandigarhista, Intiasta totesi puolestaan, että haitallisia VOC-päästöjä voi todellakin syntyä kuumentuneesta tulostinten väriaineesta.

Onneksi yritysten omistajat ja IT-henkilöstö voivat tehdä jotakin asian hyväksi. Jos he tekevät vastuullisia päätöksiä värikasettien valinnassa, väriaineen aiheuttamia riskejä voidaan vähentää merkittävästi. Siten henkilöstölle voidaan varmistaa turvallinen ja terveellinen työympäristö.

Mutta markkinoilla on niin paljon erilaisia värikasetteja. Miten jyvät voi erottaa akanoista värikasettihankinnoissa? Valmistajat väittävät useimmiten, että heidän omat alkuperäiset värikasettinsa ovat turvallisempia, ja (yleensä halvemmat) muiden valmistajien värikasetit ovat valmistajiensa mukaan aivan yhtä hyviä.

Yritykset voivat kuitenkin varmistua värikasettien turvallisuudesta etsimällä riippumattomien ja kansainvälisesti tunnustettujen sertifiointitahojen hyväksymiä värikasetteja.

Värikasetteja testaa muun muassa TÜV Rhineland, joka suorittaa riippumattomia tuotetestejä ja antaa tuotteille sertifiointeja. Yritys on tehnyt laajaa tutkimusta värikasettien terveysriskeistä – ja tulokset ovat varsin silmiä avaavia.

Mitä vikaa on uudelleen täytetyissä värikaseteissa?
Vaikka uudelleen täytettyjen värikasettien hankkiminen voi tuntua taloudellisesti hyvältä ratkaisulta, terveyssyistä on parempi hankkia uusia värikasetteja.

TÜV Rhinelandin testien mukaan ulkopuolisten yritysten tarjoamat uudelleen täytetyt värikasetit voivat sisältää niin suuria määriä myrkyllisiä aineita, että sitä ei voi hyväksyä. Niistä aiheutuvat päästöt voivat mahdollisesti johtaa pitkäaikaisiin terveysongelmiin.

Lisäksi uudelleen täytettyjä värikasetteja ei ole useinkaan suljettu yhtä tiiviisti kuin alkuperäistuotteita. Siten mikrohiukkaset voivat päästä täyttöreikien kautta tulostimeen. Sitä kautta ne voivat päätyä saastuttamaan koko toimiston ilmaa.

Haitallisia päästöjä?
Kannattaa tutustua riippumattomien testaajien tuloksiin VOC-päästöistä ja tulostinten väriaineen myrkyllisyydestä. TÜV Rhineland suoritti vuosina 2014–2016 tutkimuksen väriaineen sisältämistä potentiaalisesti haitallisista aineista ja VOC-päästöistä tulostusprosessien aikana. Tutkimuksessa testattiin yhteensä 38 ulkopuolisten valmistajien värikasettia Samsungin eri tulostimille, sekä Samsungin alkuperäisiä värikasetteja.

Tulokset olivat todella selkeät: peräti 90 prosenttia ulkopuolisten valmistajien värikaseteista ei saavuttanut TÜV Rhinelandin turvallisuusstandardin vaatimuksia, kun taas Samsungin alkuperäiskasetit täyttivät vaatimukset selkeästi.

Tutkimus kertoi muutakin. Samsungin alkuperäisten värikasettien todettiin sisältävän alle yhden prosentin karsinogeenisiä myrkyllisiä aineita (reilusti alle TÜV Rhinelandin turvallisuusstandardin vähimmäisvaatimuksen) – kun taas muiden valmistajien värikasettien keskiarvo oli peräti 6,3 prosenttia. Erityisen huolestuttava tulos oli, että kun alkuperäiskaseteissa ei ollut lainkaan sikiöitä mahdollisesti vaurioittavia myrkyllisiä aineita, ulkopuolisten valmistajien värikaseteissa sikiöille mahdollisesti vahingollisia aineita oli keskimäärin 17,3 %.

Kun yritykset nykyään panostavat terveyteen ja vastuullisuuteen, näiden lukujen perusteella on syytä huomioida, että tiettyjen värikasettien käyttö voi aiheuttaa henkilöstölle merkittäviä vaaroja.

Vastuullinen yritystoiminta
Tehtäessä päätöksiä toimiston tulostustarvikehankinnoista, vastuu on yleensä IT-päätöstentekijöillä ja yritysten omistajilla. Monet yrittäjät ovat nyt entistä tietoisempia toimistolaitteiden päästöjen vaaroista ja ymmärtävät, että henkilöstön terveys ja turvallisuus ovat tärkeimpiä prioriteetteja.

Nykyään suhtaudutaan varsin epäilevästi eri tuotteiden valmistajien ja jälleenmyyjien sanomaan, joten on tärkeää etsiä tuotteita, jotka noudattavat riippumattomien turvallisuustestaajien asettamia standardeja. Nykyaikaiseen toimistoon eivät todellakaan kuulu värikasetit, jotka eivät vastaa terveysstandardeja ja sisältävät myrkyllisiä aineita – varsinkin sellaisia, jotka voivat aiheuttaa sikiövaurioita.

Share via:

Lue myös

Ota yhteyttä
close

Tarvitsetko henkilökohtaista palvelua?

Voit soittaa Staplesin asiakaspalveluun numeroon:

010 681 681

Voit myös täyttää alla olevan lomakkeen, niin asiakaspalvelijamme ottaa sinuun pian yhteyttä.

Get help FI

Form