Logo Staples

Työpaikan puhtauden vaikutukset Euroopassa

Share via:
Staples_article

Saavumme kaikki työpaikallemme odottaen ja toivoen viihtyisää, puhdasta ja turvallista ympäristöä - siksi on tärkeää, että työnantajat ymmärtävät puhtaan toimiston merkityksen, jos he haluavat työntekijöidensä olevan tyytyväisiä, terveitä ja tuotteliaita. Jos työpaikka ei täytä kaikkia näitä vaatimuksia, on hyvin todennäköistä, että asiat ovat päinvastoin, ja työntekijäsi jäävät usein sairaslomalle. Tällä on epätoivottuja seurauksia organisaatioille, sillä työntekijän sairastuessa työpaikalla ei ole riittävästi henkilöstöä ja yrityksen tuottavuus luonnollisesti kärsii.

Työpaikan puhtaus on merkittävässä roolissa koko Euroopassa. Tässä artikkelissa luomme katsauksen siihen, mitkä ovat puutteellisen toimistohygienian seuraukset ja ketkä ovat suurimmassa vaarassa.

Sairauspoissaolot

Isossa-Britanniassa pelkästään vuosina 2014 ja 2015 noin 23,3 miljoonaa työpäivää menetettiin sairastelun vuoksi, ja keskimääräinen sairastelu kesti 19 päivää henkilöä kohden. Vaikka on mahdotonta väittää kaikkien poissaolojen johtuvat huonosta toimiston puhtaudesta, on selvää, että sillä on vaikutusta suureenosaan sairasteluista. Tyypillisesti poissaolot johtuvat flunssasta ja kuumeesta, mutta osa poissaoloista aiheutuu myös huonon hygienian aiheuttamista ruokamyrkytyksistä ja vatsakivuista.

Euroopan tilannetta tarkemmin tutkittuna paljastuu, että Itävalta johtaa sairauspoissaoloihin liittyviä tilastoja 11 prosentin osuudella. Vastaavat luvut Iso-Britannialle, Espanjalle ja Ruotsille olivat 2 %, 5,8 % ja 7,6%.

Toimistoympäristön ongelma-alueet

Toimiston likaisimmat paikat eivät yllättäen aina olekaan niitä, joita odotit niiden olevan. Useissa tutkimuksissa on havaittu, että toimiston työpöydät ja niiden ympäristöt sisältävät paljon enemmän bakteereja kuin esimerkiksi WC-tilat. Mainittakoon tässä yhteydessä, että keskiverto WC-istuin sisältää noin 49 mikrobia neliötuumaa kohden, siinä missä tietokoneen näppäimistöllä mikrobeja voi olla jopa 3 295 samankokoisella alueella. Toimiston puhelimet ovat toinen riskikohde kantaen keskimäärin 25125 mikrobia neliötuumaa kohden. Tästä huolimatta vain 3 % toimistoista laitteet puhdistetaan säännöllisesti.

Koska toimistoympäristössä on paljon ihmisiä, bakteerit leviävät helposti ihmisestä toiseen – ennalta-arvattavin seurauksin.

Vertailu Euroopan maiden välillä

Euroopan maiden välisissä sairauspoissaoloja koskevissa tilastoissa on paljon vaihtelua, mutta joitakin suuntauksia on tunnistettavissa. Vuoden 2013 tilastot tuovat esille esimerkiksi sen, että Irlannissa vain 1 % työntekijöistä piti sairauslomia, siinä missä Itävalta johti tilastoja 11 prosentilla.

Sairauslomia esiintyi paljon myös Pohjoismaiden julkisilla sektoreilla, mikä eräiden raporttien mukaan johtuu etenkin Ruotsissa, Suomessa ja Tanskassa maksettavasta korkeasta sairauspäivärahasta. Samantapaisia suuntauksia on pystytty havaitsemaan myös Ison-Britannian julkisella sektorilla.

Mitkä vaikutukset sairauspoissaoloilla oli taloudellisesti?

Eri maille ja etenkin organisaatioille aiheutuvat sairauspoissaolojen kustannukset ovat yksi aiheen tärkeimmistä vaikutuksista. Tässäkin vertailussa Euroopan maiden välillä voidaan nähdä huomattavia eroja. Saksassa sairauspoissaolojen on laskettu aiheuttavan maalle 73 miljardin euron (3 prosenttia bruttokansantuotteesta) kustannukset menetettynä tuottavuutena. Isossa-Britanniassa vastaava luku on vain 32,8 miljardia euroa. 

Suuresta hajonnasta huolimatta on selvää, että edellä mainitut summat ovat huomattavia tappioita maiden talouksille ja etenkin yksittäisille yrityksille, joille menetettyjen työpäivien vähentäminen on tärkeää. Koska paras tapa ehkäistä sairauspoissaoloja ja sen kustannuksia on huolehtia työpaikan puhtaudesta, nyt on hyvä hetki parantaa yrityksen hygieniaa ja vähentää samalla poissaolojen määrää.

Share via:

Lue myös

Ota yhteyttä
close

Tarvitsetko henkilökohtaista palvelua?

Voit soittaa Staplesin asiakaspalveluun numeroon:

010 681 681

Voit myös täyttää alla olevan lomakkeen, niin asiakaspalvelijamme ottaa sinuun pian yhteyttä.

Get help FI

Form