Logo Staples

10 tärkeää asiaa, jotka sinun tulee tietää riskienhallinnasta

Share via:
Staples_article

Yritykset kohtaavat nykyään enemmän riskejä kuin koskaan aikaisemmin, mikä voi vaarantaa paitsi yksittäisiä projekteja, myös koko yrityksen menestyksen ja maineen. Tästä syystä ei ole yllättävää, että riskienhallinnasta on tullut tärkeää kaikenkokoisille yrityksille ja että se on laaja ja monimutkainen aihe.

Auttaaksemme sinua ymmärtämään riskienhallinnan perusteet, lue seuraavat 10 tärkeää faktaa.

1. Yritysjohdon tulee ottaa vastuu riskienhallinnasta

Koska riskienhallinta on erittäin kriittinen aihealue, on tärkeää, että yrityksen johto on suoraan tekemisissä sen kehityksen ja toimeenpanon kanssa. Vain tällä tavoin riskienhallinnan todellinen tärkeys välittyy yrityksen työntekijöille.

2. Riskienhallinnan osastollasi tulee olla päätäntävaltaa

Edelliseen kohtaan liittyen, riskienhallinnasta vastaavalla tiimillä tulee olla riittävästi päätäntävaltaa, jotta se voi toimeenpanna käytäntöjä riskien estämiseksi. Heidän tulee myös pystyä toimimaan ilman epäröintiä tarpeen vaatiessa.

3. Riskit voivat olla myös yrityksen sisäisiä

Voi olla houkuttelevaa ajatella, että riskit tulevat vain yrityksen ulkopuolelta, mutta tämä ei aina ole pidä paikkaansa. Varmista, että olet yhtä lailla varustautunut yrityksen sisäpuolelta kumpuaviin riskeihin.

4. Etsi apua ulkopuolelta

Arvioidessasi riskejä ja etsiessäsi esimerkkejä mahdollisista olemassa olevista riskeistä, etsi ulkopuolista apua ja esimerkkitapauksia. Löytämäsi tietämys voi olla korvaamattoman arvokasta.

5. Ole sopeutuva ja joustava

Maailma ja liiketoiminnallinen ympäristö voivat muuttua nopeasti, joten riskeihin liittyvien käytäntöjen tulee olla yhtä lailla joustavia..

6. Tulevaisuuden suunnittelu vaatii riskienhallintaa

Jos olet määrittelemässä tavoitteita yrityksesi tulevaisuudelle, riskienhallinnan tulee olla sidottuna yhteen tavoitteidesi kanssa. Ilman tätä strategiasi painopiste voi kadota ja tavoitteet jäädä saavuttamatta, kun riskejä ilmaantuu.

7. Riskienhallinta kuuluu jokaiselle

On elintärkeää, että organisaation jokainen jäsen ymmärtää, mitä riskienhallinta tarkoittaa ja miksi se on niin tärkeää. Heidän täytyy myös ymmärtää, että jokaisen on oltava valppaina riskien suhteen.

8. Mitä suurempi organisaatio, sitä suuremmat riskit

Kyseisen lauseen takana piilee monia syitä, etenkin, koska suuret yritykset ovat houkuttelevampia kohteita ulkopuolisille uhille. Lisäksi suurten organisaatioiden voi olla hankalampaa hallita kaikkia osastojaan tasapuolisesti.

9. Kaikki riskit eivät ole samanarvoisia

Siinä missä jotkut riskit ovat niin kriittisiä, että ne voivat aiheuttaa organisaatiolle peruuttamatonta tuhoa, jotkut ovat varsin pieniä. Tutkiessasi riskejä, on tärkeää luokitella ne asianmukaisesti, jotta voit käsitellä jokaista riskiä juuri sen vaatiman huomion mukaisesti. 

10. Asiakkaat ja sijoittajat ottavat huomioon organisaatiosi riskienhallinnan

Ennen kuin muut tekevät kanssasi kauppaa, he haluavat olla varmoja olevansa turvassa riskeiltä. Siksi on varsin todennäköistä, että he haluavat  vakuuttua yrityksesi riskienhallinnan olemassaolosta. Kun yritykselläsi on kestävä ja vakaa riskienhallinnan strategia, voit keskittyä muihin tärkeisiin asioihin.

Olennaisinta on ymmärtää, että asianmukainen riskienhallintasuunnitelma ei pelkästään suojaa yritystä riskeiltä, vaan saattaa myös tuoda yritykselle lisää kaupallista menestystä.

Share via:

Lue myös

Ota yhteyttä
close

Tarvitsetko henkilökohtaista palvelua?

Voit soittaa Staplesin asiakaspalveluun numeroon:

010 681 681

Voit myös täyttää alla olevan lomakkeen, niin asiakaspalvelijamme ottaa sinuun pian yhteyttä.

Get help FI

Form