Logo Staples

Mediassa kiinnitetään yhä enemmän huomiota yrityksiin, joiden tietoaineistot ovat vaarantuneet jollakin tavalla.

Share via:
  • Canon

Mediassa on kiinnitetty viime aikoina yhä enemmän huomiota yrityksiin, joiden tietoaineistot ovat vaarantuneet jollakin tavalla.

IoD:n (Institute of Directors) julkaiseman tutkimuksen mukaan 76 % yritysjohtajista kertoo yrityksensä johdon lisänneen panostusta kyberturvallisuuteen, ja 84 % organisaatioista aikoo lisätä panostusta kyberturvallisuustoimiin tulevien 3 vuoden aikana.

Tietoaineistot voivat tuottaa kaupallista etua, mutta väärissä käsissä ne voivat myös vaikuttaa brändiin negatiivisesti niin merkittävällä tavalla, että koko organisaatio joutuu huonoon valoon. Pahimmassa tapauksessa ne voivat aiheuttaa niin vakavia taloudellisia ongelmia, että koko yritys kaatuu.

Tietoturvapäällikkö on yrityksen paras ystävä
Tietoaineistot ovat resursseja, joita kertyy asiakassuhteiden myötä. Niiden avulla mitataan tuottoa, kassavirtoja sekä resurssien kuntoa ja arvoa. Niiden avulla raportoidaan toimittajien logistiikasta, toiminnasta ja ominaisuuksista sekä resurssien kapasiteetista ja toleransseista. Myös päätöksenteossa turvaudutaan yhä useammin tietoaineistoihin.

Kuten W. Edwards Deming  on todennut: ”Ilman tietoja on vain ihmisiä, joilla on mielipide”. Tietoaineistot ovat erittäin tärkeitä digitaalisen liiketoiminnan päätöksenteossa Tietoaineistoihin liittyvät riskit voidaan jakaa yleisesti kahteen luokkaan, jotka Hanlon ilmaisi erinomaisesti partaveitsisäännössään: ”Älä selitä pahantahtoisuudella sitä, minkä voi selittää yhtälailla huolimattomuudella ja väärinkäsityksillä”. Tämän mukaan joko:

1. Henkilö paljastaa tietoja tahattomasti arviointivirheen, käyttäjän sopimattoman käytöksen, huonon hallintakäytännön tai huonosti suunnitellun teknisen arkkitehtuurin vuoksi, taikka lukitsemattoman oven tai sellaisen tukiaseman kautta, johon kolmas osapuoli pääsee käsiksi.

2. Kolmas osapuoli kohdistaa hyökkäyksen tahallisesti tietoihin käyttääkseen niitä asiattomiin tarkoituksiin. Kyseinen osapuoli hankkii haluamansa tiedot hyökkäyksillä, lahjonnalla ja muilla korruptiokeinoilla.

Molemmissa tapauksissa organisaatioilla on täysi syy määrittää selkeät suojauksenhallintakäytännöt ja ekosysteemit, joilla voidaan hallita, keillä on tietojen käyttöoikeus ja mihin tarkoituksiin. Vastuu näiden käytäntöjen suunnittelusta, käyttöönotosta ja toiminnasta kaatuu tavallisesti tietoturvasta vastaavalle henkilölle.

Yhteisymmärrys riskinottohalukkuudesta
Miten tietoaineisto suojataan ympäristössä, jossa tieto on keskeistä sekä menestymisen että liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta?

Toimistotekniikoiden valmistajana Canon osallistuu päivittäin voimakkaasti tuhansien suurten, keskikokoisten ja pienten yritysten suojaukseen eri puolilla maailmaa.

Keskeisintä on se, että tietoaineistojen suojaaminen toimistossa alkaa yksinkertaisista toimista. Yritykset voivat suojautua jo muutamalla toimenpiteellä niin sisäisiltä kuin ulkoisiltakin turvallisuusrikkomuksilta jopa siten, etteivät suojausjärjestelmät ja -protokollat vaikuta häiritsevästi tietoaineistojen käyttäjien päivittäiseen toimintaan.

Oleta, että tietosi ovat vaarantuneet
Jälkiviisaus on helppoa, mutta tietojen suojauksen käyttöönotto on huomattavasti helpompaa etukäteen kuin vasta tietomurron jälkeen. Yhdysvaltalainen kryptologi Bruce Schneier onkin todennut: ”Jos joku varastaa salasanasi, voit vaihtaa sen. Mutta jos joku varastaa sormenjälkesi, et voi hankkia uutta sormea.”

Canon kannustaa yritysjohtoa ja tietoturvan ammattilaisia miettimään, miten heidän suhtautumisensa muuttuisi, jos tietomurto olisi jo tapahtunut. Jos tietojen oletetaan olevan turvassa, suhtautuminen on aivan erilainen kuin tilanteessa, jossa joudutaan olettamaan, että tiedot ovat vahingoittuneet.

Miten Canon auttaa suojaamaan tietoja
Digitaalinen liiketoiminta perustuu tietoaineistoihin, ja siksi tietoturva on keskeinen liiketoiminnan jatkuvuuteen liittyvä aihe, joka puhuttaa yrityksen johtoryhmiä joka puolella maailmaa.

Organisaatiot haluavat kumppaneidensa osallistuvan organisaation suojaustoimiin lisäämättä riskejä. Canon on ennakoiva yrityskumppani, joka pyrkii suojaamaan yritysten tietoaineistoja ja käyttämään luotettavia suojausprotokollia. Haluamme asiakkaidemme tietävän, että Canon voi auttaa heitä kehittämään liiketoimintaansa. Lisäksi haluamme tarjota asiakkaillemme mielenrauhan havainnoimalla mahdollisia ongelmia ja tarttumalla toimeen ennakoivasti

Share via:

Lue myös

Ota yhteyttä
close

Tarvitsetko henkilökohtaista palvelua?

Voit soittaa Staplesin asiakaspalveluun numeroon:

010 681 681

Voit myös täyttää alla olevan lomakkeen, niin asiakaspalvelijamme ottaa sinuun pian yhteyttä.

Get help FI

Form