Logo Staples

Miltä toimistosi näyttäisi ilman työterveyttä ja työturvallisuutta?

Share via:
Staples_article

Työterveys ja -turvallisuus ovat saaneet viime vuosina huonoa mainetta tiukoilla säädöksillään. Kuten monen muunkin pilkatun säännöksen takana, myös terveys- ja turvallisuuspykälien takana on yhtä paljon järkisyitä ja hyötyjä. 

Yksi parhaista keinoista tarkastella, kuinka työterveys- ja turvallisuus hyödyttää työyhteisöäsi, on ajatella asiaa toisinpäin ja kuvitella, miltä työpaikka näyttäisi kokonaan ilman sääntöjä, ja millainen vaikutus sääntöjen puutteella olisi työnantajiin ja työntekijöihin.

Työolot

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA) lukuisat direktiivit antavat työoloja koskeville määräyksille rajat. Näissä direktiiveissä käsitellään kaikki asiat ergonomiamääräyksistä fyysisiin vaaroihin, kuten myös riskien välttämiseen mm. painavia tavaroita nostaessa.

Ilman EU-OSHA:n direktiivejä ja monia muita työterveys- ja -turvallisuussäännöksiä toimistosi olisi hyvin erilainen paikka työskennellä. Jos et välittäisi työntekijöittesi hyvinvoinnista, sairauksien ja loukkaantumisten aiheuttamat poissaolot voisivat lisääntyä huomattavasti. Esim. Isossa-Britanniassa arvioidusta nykyisestä 27,3 miljoonasta (2014-15).Tällä saattaisi väistämättä olla suuri vaikutus organisaatiosi tuottavuudelle ja kannattavuudelle. 

Työajat

Työsopimuksissa määritetyille enimmäistyöajoille on nykyään tarkat direktiivit ja kenenkään ei tulisi joutua työskentelemään yli 48 tuntia viikossa ilman omaa kirjallista hyväksyntää. On olemassa myös sääntöjä työajalla tapahtuvista tauoista ja työajan ulkopuolisesta ajasta , kuten myös määräyksiä työntekijöiden vuosilomien vähimmäispituudesta.

Jos näitä sääntöjä ei olisi ja työntekijöiden tekemille viikkotunneille ei olisi minkäänlaisia enimmäismääräyksiä, saattaisit hyvin pian huomata, että työntekijöittesi motivaatio laskisi ja onnettomuuksia sattuisi entistä enemmän. Tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, etteivät väsyneet ihmiset kykene seuraamaan normaaleja turvallisuuskäytäntöjä. 

Organisaation maine ja kannattavuus

Jos unohtaisit työterveyden ja -turvallisuuden täysin, organisaatiosi maine ja kannattavuus olisivat väistämättä vaakalaudalla. Myös työntekijöiden pysyvyys yrityksesi palveluksessa voisi kokea kolauksen, jos henkilökunta tuntisi työskentelevänsä turvattomassa työympäristössä, jossa työnantaja ei välitä heidän hyvinvoinnistaan. Jos työntekijöiden irtisanoutuminen saa julkisuutta, yritykselläsi voi olla vaikeuksia palkata uutta henkilökuntaa maineen heikentymisen vuoksi.

Työaikana loukkaantuneet työntekijät puolestaan voivat haastaa yrityksen oikeuteen saadakseen korvauksia. Tällä voi olla negatiivinen vaikutus sekä yrityksen imagoon, että talouteen. Seurauksena ovat myös korvaussummat, jotka joudut maksamaan rikottuasi työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyviä lakeja, eivätkä nuo seuraamukset tavallisesti myöskään pysy salaisuutena. Ennen pitkää yrityksen liiketoiminnan jatkuminen voi osoittautua mahdottomaksi.

Kaiken kaikkiaan aiempi kuvaus määräyksiä noudattamattomasta yrityksestä saa työterveys- ja työturvallisuussäännökset näyttämään järkeviltä, sillä ne suojelevat sekä organisaatiosi, että työntekijöitäsi. Sääntöjen rikkomiseen ei siis työnantajien näkökulmasta ole mitään syytä.

Share via:

Lue myös

Ota yhteyttä
close

Tarvitsetko henkilökohtaista palvelua?

Voit soittaa Staplesin asiakaspalveluun numeroon:

010 681 681

Voit myös täyttää alla olevan lomakkeen, niin asiakaspalvelijamme ottaa sinuun pian yhteyttä.

Get help FI

Form