Logo Staples

The power of MEETSPACE

Share via:

Unohda myytti yksinäisestä nerosta – tänä päivänä liiketoiminnan ydin on yhteistyö. Uudet, innovatiiviset yhdessä tekemisen muodot parantavat tuottavuutta jopa 30 %.Sen lisäksi, että yhteisöllisyys on hyväksi liiketoiminnalle, myös työntekijät itse haluavat tehdä töitä yhdessä.  Deloitten toteuttaman tutkimuksen mukaan 60 % työntekijöistä on innovatiivisempia tehdessään yhteistyötä kollegoidensa kanssa.

Sen lisäksi, että yhteisöllisyys on hyväksi liiketoiminnalle, myös työntekijät itse haluavat tehdä töitä yhdessä.  Kelly Services Inc:n mukaan 60 % eurooppalaisista työntekijöistä kokee, että ihanteellisessa  työympäristössä tehdään paljon yhdessä asioita.  Monessa organisaatioissa onkin käynyt ilmi, että tiimityö on ainoa tehokas tapa saada asioita aikaiseksi.

Meillä Staplesilla on sanonta "paremmissa tiloissa tehdään parempaa työtä". Tämä koskee erityisesti tiloja, joissa kokoonnutaan yhteen eli MEETSPACE:ssa.

 

Avainsana on joustavuus

Yritykset panostavat yhteisöllisyyteen tarjoamalla työntekijöilleen aiempaa joustavampia työtapoja.  Saman Kelly Servicesin raportin mukaan Euroopassa yli kaksi kolmasosaa yritysjohtajista on sitä mieltä, että mukautuvilla työympäristöillä on merkittävämpi taloudellinen vaikutus yrityksen tulokseen kuin kustannusten leikkauksilla. 

Yritykset luovat viihtyisiä, luovuuteen kannustavia tiloja kokoushuoneisiin ja muualle ympäri työpaikkaa edistääkseen dynaamista innovointia. He myös investoivat välineisiin, joiden avulla työntekijät voivat olla yhteydessä toisiinsa ja voivat käsitellä samoja tiedostoja yhtä helposti eri puolilta manteretta kuin viereisiltä työpisteiltäkin.

Tämän päivän kiivastahtisessa liiketoiminnassa niin kasvokkain kuin ruutujen välityksellä tapahtuvan yhteistyön kehittäminen on organisaation menestyksen kannalta todella tärkeää.

 

Paikka jaetuille ajatuksille

Yhdessä tekemisessä on se hyvä puoli, että sitä voi tehdä missä ja milloin vain – tuodaan vain ihmiset yhteen.  Organisaatioilla onkin monia tapoja, joilla ne voivat panostaa yhteistyöhön ja saada siitä parhaan hyödyn.

Perinteiset kokoustilat ovat aina olleet yrityksissä yhteistyön keskus,  ja niihin työntekijät ja johtajisto kokoontuvat edelleen pitämään esityksiä ja tekemään päätöksiä. Nykyään organisaatioissa kuitenkin odotetaan, että kokoustilat toimivat samalla myös työskentelytiloina. Esitystaulut, suuret viestilaput, näytöt ja videoneuvottelulaitteet ovat kaikki hyviä työkaluja ideointiin, ajatusten jakamiseen ja yhteydenpitoon muualla sijaitsevien kollegoiden kanssa. 

Sen lisäksi, että työtä tehdään työpaikalla, on tärkeää muistaa, että työtä tehdään muuallakin kuin toimistolla lähes yhtä paljon.  Eurofoundin selvityksen mukaan Euroopassa 30 % työntekijöistä tekee työtä pääasiassa muualla kuin työpaikalla, kuten kotona, asiakkaiden luona, julkisissa tiloissa tai autossa. Jotta heitä varten voidaan luoda virtuaaliset kohtaamistilat, tarvitaan kuulokemikrofoneja, puhelimien varavirtalähteitä ja muita laitteita sekä erilaisia ohjelmistoja, kuten Skype for Business, Google Docs ja Dropbox.

 

Yhdessä tekeminen vaikuttaa työpaikan valinnassa

Työntekijän arvioidessa mahdollista tulevaa työnantajaa vaakakupissa on muutakin kuin palkka tai työsuhde-edut.  Siinä painaa myös yrityksen panostus yhdessä tekemiseen.  Kelly Global Workforce Index -tutkimuksen mukaan Euroopassa 84 % työntekijöistä pitää tärkeänä, että he työskentelevät yrityksessä, joka on innovatiivinen tai edistyksellinen, mutta vain 14 % on vahvasti samaa mieltä siitä, että heidän nykyisen työnantajansa panostaa aktiivisesti yhteistyöhön ja osallistamiseen. 

Jos yhteistyötä arvostavan työntekijän odotukset eivät täyty, hän etsii todennäköisesti toisen työnantajan. Yhdessä tekemisen kulttuuri ja panostaminen kohtaamisiin voi paitsi parantaa työsuoritusta myös alentaa työntekijöiden palkkaamiseen ja palveluksessa pitämiseen liittyviä henkilöstökustannuksia. 

Kokoustilat on suunniteltava huolellisesti ja niissä on oltava sopivat kalusteet, tarvittavat välineet ja modernit teknologia- ja laiteratkaisut, jotta yhteistyöstä saadaan kaikki mahdollinen irti.  Staples auttaa työntekijöitä tekemään töitä yhdessä ja hyödyntämään toistensa osaamista.

Lue lisää MEETSPACE-tiloista  ja tutustu Staplesin aidosti yhteistyötä edistäviin ratkaisuihin.  

Lue myös

Ota yhteyttä
close

Tarvitsetko henkilökohtaista palvelua?

Voit soittaa Staplesin asiakaspalveluun numeroon:

010 681 681

Voit myös täyttää alla olevan lomakkeen, niin asiakaspalvelijamme ottaa sinuun pian yhteyttä.

Get help FI

Form